ścieżka


ścieżka
1. Być z kimś na wojennej ścieżce «żyć z kimś w niezgodzie, postępować wobec kogoś nieżyczliwie»
2. Ścieżka legislacyjna «działanie zmierzające do ustanowienia przepisów prawnych»: (...) projekt nowej ustawy o radiofonii i telewizji (...) po dograniu kilku szczegółów – ma wkrótce zostać wprowadzony jako pilny projekt rządowy na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną. Wprost 887/1999.
3. Ścieżka zdrowia «forma znęcania się nad aresztowanym, polegająca na tym, że biegnie on szpalerem utworzonym przez funkcjonariuszy bijących go pałkami»: Na tyłach komendy urządzono tzw. „ścieżkę zdrowia”: zatrzymanym kazano biegać dookoła pod gradem uderzeń pałkami. Kultura P 11/1976.
4. Ścieżki życia «los, życie człowieka, bieg następujących po sobie zdarzeń, wypadków składających się na życie człowieka»: (...) umierając jeszcze wyciągał ręce, aby go pocieszyć, przestrzec i pomóc w przejściu przez mroczne ścieżki życia. TPow 47/1994.
5. Utarte, wydeptane ścieżki «sprawdzone, skuteczne metody postępowania»: (...) austriacka firma (...), znana w kręgach profesjonalnych ze znakomitych mikrofonów dynamicznych, nie kroczy utartymi ścieżkami. Bierze udział w eksperymentach psychoakustycznych, a zdobyte w trakcie badań doświadczenia wykorzystuje do konstruowania coraz to nowszych, doskonalszych słuchawek. Studio 4/1996.
6. Wejść, wkroczyć na wojenną ścieżkę «wszcząć z kimś konflikt, rozpocząć wojnę»: (...) nigdy nie dowiedzieliśmy się, co powiedzieli sobie w drodze powrotnej do domu. Poznaliśmy tylko rezultat: ojciec i dziadek wkroczyli otwarcie na ścieżkę wojenną. Ich ostateczne, frontalne zderzenie miało nastąpić niebawem. M. Ziomecki, Lato.
Chodzić swoimi, własnymi ścieżkami zob. droga 10.
Iść, dążyć do jakiegoś celu boczną ścieżką zob. boczny.
Prostować czyjeś ścieżki zob. prostować.
Wydeptywać ścieżkę (ścieżki) do kogoś, dokądś zob. wydeptać.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ścieżka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. ścieżkażce; lm D. ścieżkażek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mała, wąska dróżka polna lub leśna; w mieście: wąski pas ziemi wydeptany przez pieszych (np. w poprzek trawnika) :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścieżka — ż III, CMs. ścieżkażce; lm D. ścieżkażek «wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi lub zwierzęta albo specjalnie wytyczony i ubity dla pieszych (np. w parkach); wąska droga, dróżka» Wąska, kręta, stroma ścieżka. Ścieżka polna, leśna, górska. Ścieżka …   Słownik języka polskiego

  • ścieżka zdrowia — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trasa do biegu na otwartej przestrzeni z przeszkodami i przyrządami gimnastycznymi {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • legislacyjny — Ścieżka legislacyjna zob. ścieżka 2 …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzić — dk VIa, doprowadzićdzę, doprowadzićdzisz, doprowadzićwadź, doprowadzićdził, doprowadzićdzony doprowadzać ndk I, doprowadzićam, doprowadzićasz, doprowadzićają, doprowadzićaj, doprowadzićał, doprowadzićany 1. «przyprowadzić do jakiegoś miejsca,… …   Słownik języka polskiego

  • Gwendolyn Lau — is a voice actress. She has voiced a number of anime characters.Voice Roles* as *Burst Angel as Lava (Ep. 14) *Case Closed as Alice Nagel (Ep. 32); Ari (Eps. 23 24); Maid (Ep. 31); Yuko (Ep. 3) *Crayon Shin chan as Mrs. Melfer (FUNimation)… …   Wikipedia

  • Parc paysager de Załęcze — Sommaire 1 Histoire 2 Objectifs du parc 3 Les conditions physiques 3.1 Situation géographique 3.2 …   Wikipédia en Français

  • wojenny — Być z kimś na wojennej ścieżce zob. ścieżka 1. Wejść, wkroczyć na wojenną ścieżkę zob. ścieżka 6. Wykopać topór wojenny zob. topór 2. Zakopać topór wojenny zob. topór 3 …   Słownik frazeologiczny

  • zdrowie — 1. Coś (nie) idzie, (nie) poszło, (nie) wyszło komuś na zdrowie «coś (nie) jest, (nie) było korzystne dla czyjegoś zdrowia, coś ma, miało (nie)korzystny wpływ na czyjeś zdrowie»: Jak się czujesz? – Bardzo źle – odpowiedział Lucjan. – Boli mnie… …   Słownik frazeologiczny

  • piec — I m II, D. a; lm M. e, D. ów 1. «urządzenie ogrzewnicze, w którym odbywa się spalanie paliwa, magazynowanie ciepła i wydzielanie tego ciepła do ogrzewanego pomieszczenia» Piec kaflowy, kuchenny, chlebowy. Piec stałopalny. Palić, napalić, rozpalić …   Słownik języka polskiego